fredag 20. juni 2014

BUKKENE BRUSE I BADELAND - EN ANIMASJONSFILM

Måsan som er 4 - åringene i barnehagen har siden i januar jobbet med animasjonsfilm. Barna var dypt inspirert av Bukkene Bruse, både den originale fortellingen og boka Bukkene Bruse i badeland. Barna lekte Bukkene Bruse i alle mulige anledninger både med seg selv som aktører, med figurer, bygde det med ulike konstruksjonsmateriale og i uteleken. Fortellingen og replikkene satt under "huden" på dem, og øynene lyste når de holdt på. Appen "Bukkene Bruse ble også brukt flittig på iPad.Vi ønsket å ta tak denne glødende interessen, og ideen om en animasjonsfilm ble sådd. Ungene ønsket da å bruke boka "Bukkene Bruse i badeland" som utgangspunkt. Boka ble studert nærmere. Det ble laget kulisser og figurer. Det ble bestemt at det var tegnede figurer som skulle benyttes. Kamera ble funnet fram og studert. Flere hundre bilder er tatt, lyd og lydeffekter tatt opp. Barna har vært med under hele produksjonen helt til vi kom til fin redigering. Da ble de voksen mest aktive.
Foreldre, besteforeldre og søsken ble invitert til premiere-fest med rød løper og alt som hører med.

Erfaringene våre etter denne animasjonsfilmen at vi gikk litt hardt ut. Det ble en stor film som tok litt for lang tid. Det ble vanskeligere etterhvert å holde barna like glødende interessert. Vi gjorde ulike justeringer underveis med blant annet hvor mange som holdt på samtidig med filmen. Vi ser også at til neste film skal vi ha trådløs utløser til kameraet vårt.

Barn og voksne er stolte over hva de har laget. Det er et felles prosjekt hvor 14 barn totalt har deltatt.