DIGITAL DANNING

Barn vokser idag opp i en verden fylt med teknologi, og denne teknologien påvirker hvordan de lever, leker og lærer. Teknologien omgir oss på alle områder, og vi kan diskutere om det er bra eller ikke. MEN teknologien er her, og vi må lære å bruke den på en positiv, kreativ og god måte slik at den blir en gode for oss. Dette krever kompetente voksne som kan veilede og hjelpe barna i den digitale verden.

Vet du at ett av tre barn mellom 1 og 12 år bruker internett daglig? Å bruke PC, mobil, nettbrett og Internett er en naturlig del av livet til de fleste barna i Norge, også de helt små.

Vi ønsker alle å ha det gøy på Internett, samtidig som vi vil det skal være trygt og at det gjøres smarte valg. Å ta smarte valg og å være trygg kommer ikke av seg selv - selv ikke for dem som vokser opp med alle disse mulighetene. Trygg og smart bruk av Internett må læres. De største forbildene for barn er voksne og især foreldrene. De ser på oss, lærere og kopierer oss. Det krever bevissthet hos oss - vi må gjøre ikke bare si !

Hvor ofte er vi på Internett sammen med barna? Vet vi hva de gjør når de sitter på Internett eller bare tror vi? Blir barns bruk av digitale medier en fristund for oss voksne? Bør det ikke være like naturlig å bruke tid sammen med barna bak en pc, nettbrett, smarttelefon som på f.eks fotballtrening? Det er jo en viktig del av barnas liv.

Internett er som en millionby - det er fort gjort å gå seg vill og inn på gater en ikke bør ferdes. De som lager sider er smarte i valg av ord. Det kan være nok å skrive en bokstav feil og barna er inne på sider de ikke bør være.

Hva er så danning og digital danning? Danning skjer i møtet med noen/ noe annet. Vi dannes når vi blir berørt eller grepet av noe, og klarer å slippe grepet på noe vi har fra før. Ved at vi reflekterer over egne handlinger og væremåter, og at vi er åpne møtet med andre, ser noe som vi ikke har sett før.

I forhold til det digitale tenker vi da at vi må reflektere over våre handlinger og væremåter på Internett, skriver jeg noe jeg ikke vil tørre å si åpent til noen,  hvilke bilder legger jeg ut av andre, har jeg spurt om lov å legge ut bildet? hvilket forbilde er jeg på internett? Hvordan påvirker det vi sier og gjør andre, vil jeg at andre skal gjøre dette med meg selv?


" FILTERET SITTER I MITT EGET HODE"

2 kommentarer: