fredag 15. april 2016

"SVART E DEN STERKESTE FARGEN" - en timelapsfilm

Hva skjer når vi tegner med vannoppløselig tusj på et kaffefilter og setter det i vann? Kan vi fange det på en film?


4 gutter på 5,5 år fikk utfordringen med å tegne mønster på kaffefilter ca 2 cm fra nederste kant på kaffefilteret. Guttene tok oppgaven på alvor, og det ble noen flotte monster som dukket opp. Underveis i tegningen fant guttene ut at tusjen fløt utover når de holdt den lenge på et sted. På et spørsmål fra en voksen om hva de trodde skjedde var de enige om at det var en sterk farge på tusjen, og de var jammen helt magisk.


 Da kaffefiltrene var ferdige ble de undersøkt nøye, fargen hadde gått gjennom til baksiden, de så mønsteret inni på to sider og de kunne gjennomlyses hvis de satt filtrene mot vinduet.
Første kaffefilter ble satt i et glass med vann (ca 1 cm vann). Hva skjer - fargen får oppover, der svarte tar over alle fargene. Øverst opp var det mye grønn farge. Den svarte fargen overtar ikke så fort det grønne, da utbryter et av barna " Det grønne forsvarer seg mot angrep"


Vi satte glasset slik at vi kunne ta en timelapsfilm med Ipad. Vi bruker da kamerafunksjonen som er i iPaden og setter den på "tidsforløp". Du får da en helt annen opplevelse av det som virkelig skjer, og vi kan studere det om igjen og om igjen.
Undrende spørsmål kom opp:
- Hvorfor blir det svart
- Svart e den sterkeste fargen
- No er kampen slutt

Det ble lysere nederst på kaffefilteret, hva skjer nå? teorien til barna var at den svarte fargen forsvant oppover.Etter det første kaffefilteret hvor det var mye svart farge reflekterte barna rundt hva som kom til å skje hvis det ikke var svart farge eller hvis det var bare litt svart farge.

Det vil vi forske videre på :-)
fredag 18. mars 2016

"Se det spirer" - en timelapsfilm av karse

Våre fireåringer har hatt et lite påskeprosjekt hvor de skulle så karse og følge spireprosessen. For å få studert det skikkelig fant vi ut at vi kunne bruke Ipad og timelapsfunksjonen på kameraet for å fange det som skjer.Før vi kunne starte filmingen malte ungene blikkbokser gule og satte på øyne og nebb. De la bomull nedi som de fuktet med vann og strødde frø på. De ventet så i 3 dager til de så at spiringen var kommet så vidt i gang. Da kunne vi starte filmingen.

Vi satte Ipad og karsen på et sted hvor vi kunne ha lys på hele tiden slik at vi kunne filme både dag og natt. IPaden stod på med kontinuerlig filming i ca to døgn. For å klare dette satte vi den i et stativ som samtidig ladet Ipaden. Vi ønsket ikke å risikere at Ipaden gikk fri for strøm under dette eksprimentet.. Det var spennende når vi avsluttet filmingen og skulle se filmen. Tror de voksen var minst like spente som barna. Det ble en høytidelig framvisning for resten av avdelingen.  
                                                     Timelaps av karse som spirer


Vi ønsker alle en riktig God Påske