fredag 18. mars 2016

"Se det spirer" - en timelapsfilm av karse

Våre fireåringer har hatt et lite påskeprosjekt hvor de skulle så karse og følge spireprosessen. For å få studert det skikkelig fant vi ut at vi kunne bruke Ipad og timelapsfunksjonen på kameraet for å fange det som skjer.Før vi kunne starte filmingen malte ungene blikkbokser gule og satte på øyne og nebb. De la bomull nedi som de fuktet med vann og strødde frø på. De ventet så i 3 dager til de så at spiringen var kommet så vidt i gang. Da kunne vi starte filmingen.

Vi satte Ipad og karsen på et sted hvor vi kunne ha lys på hele tiden slik at vi kunne filme både dag og natt. IPaden stod på med kontinuerlig filming i ca to døgn. For å klare dette satte vi den i et stativ som samtidig ladet Ipaden. Vi ønsket ikke å risikere at Ipaden gikk fri for strøm under dette eksprimentet.. Det var spennende når vi avsluttet filmingen og skulle se filmen. Tror de voksen var minst like spente som barna. Det ble en høytidelig framvisning for resten av avdelingen.  
                                                     Timelaps av karse som spirer


Vi ønsker alle en riktig God Påske

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar