mandag 7. april 2014

SPRÅKSTIMULERING VED BRUK AV IPAD
Barnehagen 3 års gruppe har jobbet med språket. Gruppen består av 12 barn, og vi har 3 barn som er to språklige. Barna er kommet ulikt i sin språkutvikling, og vi ønsket å jobbe systematisk med språket. Observasjoner i gruppen viste at det var flere barn som var usikre på fargene i tillegg til andre begreper. Tidligere erfaringer har vist at det fungerer bra å begynne begrepsutviklingen med noe så konkret som fargene.

Barnehagen vår følger med på det som skjer ved Senter forIKT i utdanningen. Det er mye bra som kommer derfra blant annet deres IKT –brille. IKT – brillen er 13 ressurser hvor digital lek og utforskning knyttes sammen med rammeplanen for barnehager.

Vi hentet inspirasjon fra IKT – brillen «Fargejakt med app». Vi bestemte oss for å fordype oss i fargene rød, grønn, blå og gul. Vi fulgte IKT – brillen, men valgte å jobbe med hver farge over to uker. Vi brukte appène "Musiccolor", "Coloring" og "Pic Collage". Vi jobbet noe i hel gruppe og noe i små grupper med tre – fire barn. Når vi dro ut på fargejakt brukte vi fotoapparat i stedet for IPad for å fotografere tingene med. I tillegg jobbet vi på vårt SMART table med fargene der. I tillegg lærte vi sangen «Se min kjole» og vi jobbet også med fargene på formingsrommet.


IKT brillen var lett å følge, den inspirerte barn og voksne og det ble en artig og spennende måte å arbeide med fargene på. Barna hadde et godt læringsutbytte, og barna har lært seg fargene.

Vi anbefaler denne IKT brillen som et verktøy for jobbing med fargene sammen med ungeneVed bruk av fargelapper ble det lettere å finne fargene vi skulle lete etter
 
Vi tok bilder av de fargene vi fant
 
 

Ved bruk av PicCollage samarbeidet vi om å lage collager etter at vi hadde vært på fargejakt og
tatt bilder av det vi hadde funnet


 

En ferdig Collage
 


 

Vi jobbet med farger på SMART - TABLE som noe i tillegg til det som står i IKT - brillen
 

.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar